* Sooduspakkumised

Saematerjal on kahest või enamast küljest saetud puitmaterjal. Saematerjali liigitatakse puuliigi ja kvaliteediklasside järgi. Tänu sellele saab vastavalt vajadustele leida alati sobiva materjali.

Kuna puit on looduslik materjal, on tema välisilme ja füüsikalised omadused tihti erinevad. Omadused sõltuvad puuliigist ja kasvutingimustest. Üldjuhul kasutatakse ehituses männi ja kuuse ehk okaspuu saematerjali. Seda eelkõige konstruktsioonides, kuna okaspuu säilib hästi ka niiskemas keskkonnas. Oma omadustelt on kuusk ja mänd üsna sarnased ning neile lubatud koormused on samas suurusjärgus. 18 %-se suhtelise niiskuse juures on männipuidu erikaal keskmiselt 490 kg/m3 ja kuusel 460 kg/m3. Välisilme poolest erineb männipuit oma punaka keskosa ja kollaka välisosaga ühtlaselt heledast kuusest. Lehtpuu (haava, lepa, kase jne) saematerjale ja höövelmaterjale kasutatakse reeglina siseviimistluses.

Saematerjale toodetakse reeglina standardsete ristlõigetega, mis on aja jooksul välja kujunenud tollimõõdustikust ja ehitustraditsioonidest lähtuvalt. Saematerjali toodetakse tavaliselt pikkustega 3,0-6,0 m ja 30 cm sammuga. Vähemlevinud on pikkused 1,8-2,7 ning 6,2-8,0 m, mida kasutatakse harva.

Okaspuu saematerjalide kvaliteediklassid põhinevad põhjamaade saematerjali sorteerimisjuhendile ja klassifikatsioonile. Peamiselt on määravaks teguriks materjali okslikkus, okste suurus ja arv. Samas arvestatakse sorteerimisel ka kõigi teiste puidurikete esinemist nagu vaigupesad, praod, poomkant, värvimuutus, mädanik, putukakahjustused jne. Kvaliteedi klassid jagunevad: A, B, C, D, millest madalaim on D ja kõrgeim on A, mis omakorda jaguneb veel neljaks: A1, A2, A3, A4. Lisaks kasutatakse põhiklasside liigitusi kombineeritult, nt AB, mis sisaldab saematerjali kvaliteediga A ja B ning ABC, mis sisaldab materjali kvaliteediga A, B ja C.

   Tuuliku Puit on aegamisi laiendanud oma kauba- ja teenustevalikut sedavõrd,

et nüüdseks pakume kohapeal ka enamkasutatavaid tööriistu, lisatarvikuid ja üldehitusmaterjale!

Küsi julgelt ja leiame kindlasti sinu soovidele mõistliku lahenduse !

.

Sooduspakkumised Jm / €€ Jm/hulgi
* SH 18x95 c-sort 0,58 0,55
Soodus! Fase 21x190 * *
Kalibreeritud 20x45 AB 0,37 0,35
Kalibreeritud 22x100 * *
Kalibreeritud 24x48 * *
Kalibreeritud 28x45 B 0,59 0,56
Soodus BC Shk 21x95 tuulekast 0,58 0,55
Soodus BC Shk 21x120 tuulekast 0,73 0,70
Soodus BC Shk 21x145 tuulekast 0,88 0,84
Soodus höövel C - 45x45 SHP 0,6 0,57
Soodus höövel C - 45x70 SHP 1,05 1,00
Soodus höövel C - 45x95 SHP 1,45 1,38
Soodus höövel C - 45x120 SHP 1,7 1,62
Soodus höövel C - 45x145 SHP 2,15 2,05
Soodus höövel C - 45x170 SHP 0 0,00
Soodus höövel C - 45x195 SHP 2,84 2,70
Soodus höövel C - 45x220 SHP 0 0,00
Soodus höövel C - 45x245 SHP 3,56 3,39
Jm / EUR Jm/hulgi M2/ EUR M2/hulgi
Sisevooder UYPO 11x120 kuusk BC-sort 0,44 0,37 4,3 4,10
Sisevooder STF0 12x140 kuusk C-sort 0,53 0,37 3,9 3,71
Välisvooder UTVk 18x120 C-sort 0,55 0,52 5 4,76
Välisvooder UYSk 19x145 BC-sort 0,55 0,52 6,3 6,00
Välisvooder UYVk8 19x145x4200 C-sort 0,93 0,89 6,8 6,48
SH- 4külghööveldatud
Shk- peensaepinnaga
SHP- ümarnurkne
FASE- faasitud

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hulgihind kehtib alates 300 € ostust.
Küsi ka kinnitusvahendeid!
NB! Palume eelnevalt kontrollida soodusmaterjalide saadavust!